Nội dung tập trung vào việc kiểm tra việc phân giao thu mua lúa, gạo tạm trữ của các doanh nghiệp (DN) thuộc Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA); kiểm tra các điều kiện của DN được phân bổ như tình hình tài chính lành mạnh, có kho chứa thóc, gạo tạm trữ trực tiếp sở hữu đúng quy chuẩn, có khả năng tiêu thụ lúa, gạo tạm trữ...

Các DN được giao phải báo cáo việc mua tạm trữ lúa, gạo về VFA theo quy định. Sau đó VFA có trách nhiệm báo cáo về Bộ NN&PTNT theo tiến độ bảy ngày/lần.

Nếu vi phạm trong quá trình thu mua lúa, gạo tạm trữ, các tổ chức và cá nhân sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định hiện hành. DN mua tạm trữ, nếu vi phạm sẽ không được hỗ trợ lãi suất.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo, tương ứng 2 triệu tấn thóc trong vụ đông xuân năm 2012-2013 ở đồng bằng sông Cửu Long. Loại thóc, gạo mua tạm trữ gồm loại thường và loại thơm. Thời hạn mua tạm trữ từ ngày 20-2 đến hết ngày 31-3. DN tham gia sẽ được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay với thời gian tối đa là ba tháng, từ ngày 20-2 đến 20-5.

QUANG HUY