Khu kinh tế Vũng Áng có diện tích tự nhiên hơn 22.700 ha, hiện đã thu hút 210 doanh nghiệp hoạt động và cấp giấy đầu tư cho 68 dự án với tổng số vốn đăng ký hơn 12 tỉ USD, tạo việc làm cho hơn 12.000 người.

Tại buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ đã quyết định chính thức cho Hà Tĩnh triển khai dự án cấp nước cho KCN Vũng Áng với tổng vốn gần 820 tỉ đồng. Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu Hà Tĩnh làm tốt công tác quản lý, điều hành, giải phóng mặt bằng, giúp nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

Đ.LAM