(PL)- Đó là chia sẻ của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội thảo khoa học và công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Hội thảo do Bộ NN&PTNT tổ chức ngày 6-12 tại Hà Nội.

 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết Chính phủ và các bộ, ngành đang nghiên cứu phương án tiến tới cho phép các cơ sở nghiên cứu khoa học công nghệ nhà nước hoạt động như doanh nghiệp (DN) khoa học, các cơ sở này sẽ hạch toán như DN. Cùng với đó, Chính phủ khuyến khích DN mở các viện tư nhân để phục vụ nghiên cứu và hợp tác với các viện khoa học nhà nước để cùng nhau tạo ra các công trình khoa học, sản phẩm phục vụ quá trình phát triển công, nông nghiệp. “Trong quá trình đó nếu có gì vướng mắc, các đơn vị cứ đề xuất lên Chính phủ, trực tiếp là tôi để giải quyết” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, trong giai đoạn 2008-2013, công tác nghiên cứu khoa học trong ngành nông nghiệp còn phân tán, thiếu tính đột phá và tính ứng dụng không cao. So với các nước trong khu vực, các công trình nghiên cứu cơ bản của Việt Nam có chất lượng thấp chỉ bằng 1/3 so với Thái Lan, 1/4 của Malaysia và 1/6 của Singapore,…

TRÀ PHƯƠNG