Trong đó, Thủ tướng đề cập đến vấn đề nợ công và cho rằng vấn đề này ngày càng là một thách thức đối với chính sách vĩ mô của VN. Cùng với việc huy động nguồn lực cho phát triển, Chính phủ chỉ đạo kiểm soát các dự án sử dụng vốn vay theo đúng mục đích, hiệu quả và trả nợ đầy đủ, đúng hạn. Kiểm soát chặt các khoản nợ của chính quyền địa phương, nợ đọng xây dựng cơ bản… Thủ tướng cho rằng việc xử lý nợ xấu hết sức quan trọng, nếu không xử lý tốt sẽ ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng.

Về triển vọng kinh tế VN giai đoạn 2016-2020, các đại biểu cho rằng các động lực tăng trưởng nhìn chung đã bị hạn chế. Năng suất lao động của các doanh nghiệp trong nước thấp hơn của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Ông John Panzer, Giám đốc phụ trách kinh tế vĩ mô và quản lý tài chính khu vực châu Á-châu Âu của WB, cho rằng VN cần cải thiện khả năng tiên đoán và độ tin cậy của định hướng chính sách; quản lý nợ tốt hơn với trọng tâm là phát triển mạnh thị trường trái phiếu trong nước.