Theo đó, đơn vị được giao thực hiện dự án là Công ty TNHH Thủy sản Lê Gia. Địa điểm thu mua cá thương phẩm và cung ứng con giống tại bốn xã đảo là Hòn Nghệ, Sơn Hải (Kiên Lương) và Nam Du, An Sơn (Kiên Hải). Dự án này kết thúc vào ngày 30-12-2016.

Từ nay đến năm 2015, định hướng đến năm 2020, tỉnh Kiên Giang quy hoạch đầu tư phát triển mạnh nuôi cá lồng bè, xây dựng vùng nuôi cá hàng hóa tập trung phục vụ xuất khẩu, tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống cư dân trên đảo. Bên cạnh đó, tỉnh hoàn thiện công nghệ nuôi và sản xuất cá giống để chủ động nguồn giống gắn với xây dựng thương hiệu. Ngoài thị trường Trung Quốc, tỉnh cũng đẩy mạnh xuất khẩu sang những thị trường trọng điểm như Bắc Mỹ, châu Âu, Nga, Úc và Đông Á.

Những năm qua, nghề nuôi cá lồng bè ở Kiên Giang phát triển khá mạnh, tập trung ở hai huyện đảo là Kiên Hải, Phú Quốc và một số xã đảo do có lợi thế về điều kiện tự nhiên với hơn 140 hòn đảo lớn, nhỏ trên ngư trường. Sản lượng cá nuôi lồng bè trên biển năm 2013 của Kiên Giang ước đạt khoảng 1.500 tấn.

NT