(PL)- Ngày 15-4, ông Hoàng Đình Phi, Phó Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong (Khánh Hòa), cho biết:

Vừa xin UBND tỉnh Khánh Hòa điều chỉnh quy hoạch giảm bớt một khu công nghiệp (KCN) thay vì năm KCN như trước đây. Theo đó, KCN Bắc Cam Ranh được kiến nghị bỏ, thay vào đó sẽ mở rộng KCN Nam Cam Ranh từ 200 ha thành 350 ha.

Năm 2005, UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt quy hoạch KCN Bắc Cam Ranh với quy mô 150 ha (tại xã Cam Phúc Bắc và Cam Phúc Nam). Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế khu vực này còn khó khăn nên nhiều năm qua, KCN này vẫn không kêu gọi được đầu tư. Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong cũng kiến nghị lập đề án chuyển đổi toàn bộ diện tích KCN Bắc Cam Ranh phát triển thành khu dân cư và đô thị.

LÊ XUÂN