Kinh doanh tốt sẽ được mời làm 'quan' thuế
(PLO)- Các tiểu thương, cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh có hoạt động kinh doanh hiệu quả, nộp thuế đúng hẹn... sẽ được mời vào hội đồng tư vấn thuế của từng phường, xã.

Khi vào hội đồng này, các tiểu thương được cơ quan thuế lấy ý kiến về doanh thu dự kiến, mức thuế dự kiến của các tiểu thương, hộ kinh doanh... trong phường, xã của mình.


Tiểu thương kinh doanh tại chợ vài Soái Kình Lâm (quận 5). Đây là một trong các chợ có số thuế nộp nhiều hàng đầu cả nước. Ảnh: Quỳnh Như. 

Hội đồng này có quyền đề nghị điều chỉnh mức doanh thu, mức thuế của hộ kinh doanh hoặc thống nhất với mức doanh thu, mức thuế mà cơ quan thuế dự kiến.

Đặc biệt, thay vì cố định chỉ mời hai tiểu thương vào hội đồng này như lâu nay thì Thông tư 208/2015 của Bộ Tài chính quy định số tiểu thương, hộ kinh doanh được mời tùy vào quy mô ở từng phường, xã và không giới hạn số lượng.

Cụ thể, xã, phường có dưới 10 hộ kinh doanh thì mời ít nhất một hộ kinh doanh tham gia hội đồng; 10 đến 100 hộ thì mời ít nhất hai hộ; 101-500 hộ thì mời ít nhất năm hộ; 501-900 hộ thì mời ít nhất bảy hộ và trên 900 hộ thì mời ít nhất chín hộ tham gia hội đồng tư vấn thuế.

Những hộ kinh doanh, tiểu thương được mời tham gia phải là những người chấp hành tốt pháp luật về thuế. Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, để được xem là chấp hành tốt thì tiểu thương phải có tỷ trọng nộp thuế trên mức trung bình của ngành nghề, lĩnh vực; số thuế nộp phải phù hợp quy mô, lĩnh vực...

Ưu tiên tiểu thương đủ điều kiện nêu trên là tổ trưởng, tổ phó hoặc tương đương đại diện cho các ngành hàng sản xuất kinh doanh tại địa bàn xã, phường, thị trấn hoặc chợ và trung tâm thương mại.

Quỳnh Như