Tiến sĩ Trần Du Lịch (Phó Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia) cho rằng vào năm 2010, kinh tế thế giới có “ấm” lại thì giao lưu thương mại sẽ tăng và các doanh nghiệp Việt Nam cũng có cơ hội xuất khẩu. Tuy nhiên, cơ hội này tăng chậm trong khi cơ hội nhập khẩu lại nhiều hơn và có thể khiến Việt Nam nhập siêu trở lại. Điều này sẽ làm tăng nguy cơ tái lạm phát.

Ông Lịch cho biết ông rất ủng hộ chính sách hỗ trợ lãi suất nhưng chính sách này nên chấm dứt vào cuối năm 2009 chứ đừng nên kéo dài.

Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc nghiên cứu của chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, cũng đồng thuận với ý kiến chấm dứt chính sách hỗ trợ lãi suất, dù là hỗ trợ ở mức 4% hay 2%. Thay vào đó, Chính phủ cần hỗ trợ về cơ sở hạ tầng và an sinh xã hội. Ông đánh giá cao tính kiên cường của doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn vừa qua và cho rằng doanh nghiệp nên quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề vĩ mô, chính sách vĩ mô để có thể phản ứng kịp thời với tình thế. Chính phủ nên tạo một môi trường chính sách vĩ mô ổn định và thuận lợi để doanh nghiệp phát huy khả năng của mình. đây là một cách “sâu rễ bền gốc” để doanh nghiệp Việt Nam phát triển.

Ông Tự Anh cũng cho rằng kinh tế thế giới và thương mại sẽ phục hồi. tuy nhiên, kinh tế Việt Nam năm 2010 có một số vấn đề rủi ro về thâm hụt ngân sách, thâm hụt thương mại và lạm phát có nguy cơ quay trở lại.

QUỲNH NHƯ