FAPQDC là dự án nông nghiệp lớn nhất từ trước đến nay của Cơ quan Phát triển Quốc tế Canada (CIDA) tài trợ cho Việt Nam. Mục tiêu dự án là cải thiện chất lượng và khả năng tiêu thụ nông sản thực phẩm thông qua quá trình nâng cấp hệ thống sản xuất, chế biến, nâng cao chất lượng và kiểm soát an toàn sản phẩm.

Mô hình sẽ được thí điểm ở các mặt hàng chính là rau, quả, trà, thịt heo và thịt gà tại bảy tỉnh phía Bắc, ba tỉnh miền Trung và ba tỉnh phía Nam.

TR.H