(PL)- Chiều 12-8, NHNN đã có thông báo tình hình điều hành chính sách tiền tệ bảy tháng đầu năm.

 

Đến nay mặt bằng lãi suất huy độngcho vay bằng VND đã giảm 0,5%-1,5%/năm so với cuối năm 2013, lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên giảm 1%/năm so với cuối năm 2013. Lãi suất của các khoản vay cũ tiếp tục được các ngân hàng điều chỉnh giảm…

NHNN cho biết trong thời gian tới tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp tín dụng để đạt được mục tiêu tín dụng cả năm 2014 là 12%-14%.

TRÀ PHƯƠNG