(PL)- Ngân hàng Nhà nước đã có Quyết định số 2788/QĐ-NHNN thay thế Quyết định số 21/QĐ-NHNN ngày 2-1-2014 quy định mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2015 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở là 5%/năm (vào ngày 29-12).

 

Cũng trong ngày hôm qua, trần lãi suất tiền gửi tối đa từ một đến sáu tháng giảm 0,5% từ 6% xuống 5,5%/năm, lãi suất cho vay từ 8%/năm xuống còn 7%/năm. Lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng USD từ 1% xuống 0,75%/năm.

Tại các ngân hàng mọi hoạt động diễn ra bình thường. Theo ghi nhận thực tế rất nhiều ngân hàng trước đó đã giảm lãi suất tiền gửi xuống quanh ngưỡng 5%/năm cho kỳ hạn một tháng nên đây không phải là điều bất ngờ. Lượng tiền gửi vào ngân hàng không có dấu hiệu đột biến.

Y.TRANG