(PL)- Đó là thông tin do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình đưa ra tại hội nghị sơ kết sáu tháng đầu năm của NHNN vào ngày 9-7.

 

Tuy nhiên, thống đốc cũng cho rằng tăng trưởng tín dụng hiện ở mức thấp do doanh nghiệp còn khó khăn và tổng cầu của nền kinh tế ở mức thấp. Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thì cần phải tiếp tục phấn đấu để tăng trưởng tín dụng cả năm 2014 ở mức khoảng 10%; đẩy mạnh thực hiện tái cấu trúc hệ thống ngân hàng gắn với đẩy mạnh xử lý nợ xấu. “Trong sáu tháng còn lại của năm, việc điều hành chính sách tiền tệ sẽ phải đối diện với nhiều thách thức. Theo quy luật tăng trưởng tín dụng cuối năm thường tăng gấp đôi so với đầu năm. Bên cạnh đó, nút thắt nợ xấu cũng sẽ là trọng tâm NHNN tìm cách tháo gỡ trong cuối năm 2014. Vì thế, chắc chắn mức tăng trưởng trên 10% hoàn toàn đạt được trong năm 2014” - thống đốc dự tính.

Theo thống đốc, sáu tháng tới, NHNN tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ thận trọng, linh hoạt; điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ và đặc biệt là lạm phát, góp phần ổn định thị trường tiền tệ. Ngoài ra, tỉ giá sẽ được điều hành linh hoạt góp phần hỗ trợ xuất khẩu. Bên cạnh đó, NHNN sẽ tăng cường các biện pháp quản lý ngoại hối, theo dõi, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi gây rối, đầu cơ trục lợi, bất chính.

TRÀ PHƯƠNG