Theo đó, huy động tiền gửi cho kỳ hạn từ một tháng đến 12 tháng, lãi suất còn 7,5%/năm (trước 8%) và lãi suất cho vay ngắn hạn với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu… giảm từ 12%/năm xuống còn 11%/năm.

Cùng ngày, NHNN thông báo từ ngày 26-3 nhiều loại lãi suất chủ chốt sẽ giảm thêm một điểm phần trăm (1%). Cụ thể lãi suất tái cấp vốn từ 9% xuống còn 8%/năm; lãi suất tái chiết khấu là 6%/năm (trước là 7%) trong khi lãi suất trong thanh toán liên ngân hàng còn 9%/năm (trước 10%).

B.NHƠN