(PL)- Thủ tướng vừa phê duyệt phương án thí điểm cổ phần hóa BV Giao thông vận tải (phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội).

Đây là cơ sở y tế công lập đầu tiên được cổ phần hóa. Theo đó, Công ty Cổ phần BV Giao thông vận tải sẽ được thành lập với vốn điều lệ 168 tỉ đồng, trong đó Nhà nước nắm 30% cổ phiếu, nhà đầu tư chiến lược sở hữu 30%, bán ưu đãi cho người lao động 10,5% và phát hành ra công chúng 29,5% tổng lượng cổ phần lưu hành.

Chính phủ giao Bộ GTVT vận dụng các quy định hiện hành để thực hiện chế độ đối với người lao động không chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần. Việc bán cổ phần lần đầu ra công chúng được thực hiện theo phương thức bán đấu giá tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Bộ GTVT sẽ là đơn vị đại diện vốn Nhà nước tại bệnh viện và quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu...

VIẾT LONG