Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã quyết định sơ bộ mức thuế chống bán phá giá tôm Việt Nam nhập khẩu, giai đoạn xem xét hành chính thuế chống bán phá giá lần thứ 7 (POR7), từ 1-2-2011 đến 31-1-2012.

Theo quyết định, cả bị đơn bắt buộc (Minh Phu Seafood Corp, Nha Trang Seafoods) và bị đơn tự nguyện đều có mức thuế 0%. Mức thuế đối với các công ty khác tham gia xem xét hành chính giai đoạn này cũng là 0%.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử xem xét thuế chống bán phá giá tôm Việt Nam nhập khẩu vào Mỹ, DOC công nhận tất cả doanh nghiệp Việt Nam tham gia không bán phá giá. Quyết định này mang lại nhiều hy vọng cho các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh kinh tế khó khăn.

Năm 2012, Mỹ là thị trường nhập khẩu tôm lớn thứ hai của Việt Nam sau Nhật Bản, chiếm trên 20%. Tháng 1-2013, Mỹ vượt qua Nhật Bản trở thành thị trường dẫn đầu, tăng trưởng 36,9% so với cùng kỳ năm 2012.

QUANG HUY