Hội thảo do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Bộ NN&PTNT, Hội Nông dân Việt Nam phối hợp tổ chức.

Ông Vũ Văn Cộng, Chủ nhiệm Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Đồng Phát (tỉnh Lâm Đồng), cho biết tại khu vực của ông, liên kết bốn nhà (nhà quản lý, nhà doanh nghiệp (DN), nhà khoa học, nhà nông) là không có. Cây cà phê người nông dân tự trồng theo ý họ chứ không ai góp ý. Còn bà Nguyễn Dương Nga đến từ ĐH Nông nghiệp Hà Nội nói: “Khi chúng tôi đi khảo sát về mối liên kết này thì ít khi thấy đầy đủ cả bốn, chủ yếu là nhà nông và nhà DN. Mà nhà nông không biết nhà khoa học là ai”.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho biết qua lần sơ kết này sẽ kiến nghị Chính phủ nghiên cứu cơ chế chính sách phù hợp, đặc biệt là vai trò quan trọng của Nhà nước về quy hoạch sản xuất, sản phẩm, cơ cấu mùa vụ. Ông cũng lưu ý các DN phải liên kết chặt chẽ với nhà khoa học và nhà nông nhằm đảm bảo hiệu quả sản xuất hàng hóa chất lượng cao. Để nhân rộng thành công các mô hình sản xuất mới cần có thời gian, vì hiện nay mới có khoảng 10% diện tích đất lúa ở đồng bằng sông Cửu Long áp dụng mô hình cánh đồng mẫu lớn.

NHẪN NAM