Ngày 5-2, ông Lưu Quang Cần, cán bộ kỹ thuật công ty TNHH một thành viên cấp nước Long An cho biết, UBND tỉnh Long An vừa ra quyết định tăng giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn Long An.

Theo đó, giá nước dùng cho sinh hoạt các hộ dân cư, các cơ quan hành chính và các hoạt động phục vụ mục đích công cộng là 4.100 đồng/m3(giá cũ là 2.700đồng/m3); mức giá 5.600 đồng/m3 (giá cũ 3.200đồng/m3) áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp; 6.600 đồng/m3 (giá cũ: 4.000đồng/m3) cho hoạt động sản xuất vật chất và 7.200 đồng/m3 (giá cũ 5.400đồng/m3) cho hoạt động kinh doanh, dịch vụ. Mức giá này áp dụng từ ngày 1.1.2009. Cũng theo ông Cần, hiện nhà máy nước Long An cung cấp 15 ngàn m3/ngày đêm, sắp tới sẽ tăng lên gấp đôi và phục vụ 24/24 giờ.

Theo Tân An (SGTT)