Năm DN đó là Công ty TNHH Sametex International, Công ty TNHH Sametex, Công ty TNHH may Thịnh Đạt, Công ty Cổ phần TM&SX Việt Mỹ, Công ty TNHH SX TM Đồng Phát. Hiện cơ quan BHXH Long An đang tiến hành các bước thủ tục cần thiết để nếu sau ngày 31-12, năm đơn vị trên không thực hiện đầy đủ Luật BHXH thì sẽ kiện ra tòa.

Năm 2008, số tiền nợ BHXH, BHYT tại Long An gần 10 tỉ đồng.

A.AN