Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, số container tồn đọng lưu giữ trên 90 ngày tính đến 21-2 chỉ còn hơn 3.400 container. Con số này đã giảm 65% so với cùng kỳ năm 2019.
Để giảm được lượng container "rác ngoại" nhập khẩu vào Việt Nam, cơ quan hải quan cùng các lực lượng chức năng đã nỗ lực ngăn chặn phế liệu không đạt tiêu chuẩn vào Việt Nam, đồng thời tạo thuận lợi tối đa để thông quan nhanh đối với các lô hàng đủ điều kiện.
Tổng cục Hải quan tiếp tục chỉ đạo thống nhất trong toàn ngành thực hiện ngăn chặn từ xa không cho hạ bãi các lô hàng phế thải, phế liệu không đủ điều kiện; tăng cường công tác kiểm tra lấy mẫu phân tích; tăng cường phối hợp với Bộ TN&MT để quản lý chặt chẽ, phối hợp với cơ quan điều tra để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tạo điều kiện thuận lợi tối đa để thông quan nhanh đối với các lô hàng đủ điều kiện.
Đồng thời, nhiều cục hải quan buộc tái xuất các container phế liệu, kiên quyết yêu cầu hãng tàu vận chuyển ra khỏi lãnh thổ Việt Nam các lô hàng không đủ điều kiện. Với sự kiểm soát chặt chẽ, tình trạng phế liệu tồn đọng, lưu giữ tại cảng đã giảm rõ rệt.