Theo ông Hoàng Hải, hiện Việt Nam phải vay khoản mới để trả nợ khoản vay cũ và hằng năm vẫn dùng ngân sách nhà nước để đáp ứng trả nợ. Từ năm 2010, Việt Nam đã trở thành nước thu nhập trung bình và mức độ ưu đãi của các khoản cho vay của các đối tác phát triển dành cho Việt Nam đang giảm rõ rệt. Dự kiến tháng 7-2017, Việt Nam có thể không còn được vay theo điều kiện ODA, phải chuyển chủ yếu sang sử dụng nguồn vay ưu đãi và tiến tới vay theo điều kiện thị trường. “Phía Ngân hàng Thế giới (WB) cho phép Việt Nam đưa ra các phương án xử lý linh hoạt. Hiện Bộ Tài chính đang phối hợp với các chuyên gia WB để xây dựng các kịch bản trả nợ nhanh, đánh giá việc ảnh hưởng tới ngân sách” - ông Hải nói.