ảnh minh họa
ảnh minh họa
(PL0) Đó là kết quả tạm tính tiền sử dụng đất của bốn lô đất tại khu chức năng số 1 thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2 do tổ chuyên viên Hội đồng thẩm định giá TP trình Hội đồng.

Đây chính là dự án Khu phức hợp Sóng Việt do công ty Cổ phần Quốc Lộc Phát làm chủ đầu tư. Bốn lô đất trên có tổng diện tích đất gần 76.000m2. Trong đó đất phát triển kinh doanh (thương mại, dân cư) là 48.150m2, còn lại là đất giao thông đô thị.

Theo báo cáo của tổ chuyên viên, chủ đầu tư dự án Khu phức hợp Sóng Việt được TP cho phép tạm nộp trước tiền sử dụng đất theo giá trị quyền sử dụng đất tạm tính trước khi có quyết định giao đất, cho thuê đất.

Qua xem xét kết quả thẩm định giá do đơn vị tư vấn thực hiện, tổ chuyên viên do Sở Tài nguyên & Môi trường làm tổ trưởng trình Hội đồng thẩm định giá đất TP tiền sử dụng đất theo giá thị trường tạm tính của bốn lô đất trên gần 1.670 tỷ đồng. 

Việc xác định tiền sử dụng đất theo giá thị trường lâu nay gặp nhiều vướng mắc với nhiều thủ tục, qua nhiều cơ quan ban ngành nên mất nhiều thời gian. Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, TP có chủ trương cho doanh nghiệp được tạm nộp tiền sử dụng đất sau khi có thông báo của Sở Tài nguyên & Môi trường để xin phép xây dựng.

Hiệp hội BĐS TP cũng từng kiến nghị Bộ Tài nguyên & Môi trường có văn bản thống nhất chủ trương này để các tỉnh thành thực hiện. 

 

 

CẨM TÚ