(PL)- Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh TP.HCM, cho biết lượng kiều hối tại TP.HCM tiếp tục tăng.

Dự kiến đến cuối tháng 7, lượng kiều hối chuyển về TP.HCM đạt 2,42 tỉ USD (sáu tháng đầu năm 2,16 tỉ USD).

Theo thống kê của NHNN Chi nhánh TP.HCM, có một lượng lớn kiều hối đổ vào thị trường bất động sản. Trong năm tháng đầu năm, kiều hối vào bất động sản chiếm khoảng 21,8% tổng số kiều hối chuyển về trên địa bàn, tăng 0,9% so với cuối năm 2014.

Dự kiến lượng kiều hối chuyển về địa bàn TP.HCM trong năm 2015 sẽ đạt khoảng 5,3-5,5 tỉ USD so với con số 5 tỉ USD của năm 2014.

YÊN TRANG