(PL)- Đó là một trong những nội dung của dự thảo sửa đổi Nghị định 76/NĐ-CP về kinh doanh vận chuyển hàng không đang được Cục Hàng không lấy ý kiến để trình Chính phủ phê duyệt.

Theo dự thảo, tổ chức, cá nhân muốn kinh doanh dịch vụ vận chuyển bằng đường bay phải có tối thiểu 800-1.000 tỉ đồng. Hiệu lực giấy phép kinh doanh hàng không sẽ rút còn 18 tháng thay vì hai năm như hiện tại. Ngoài ra, tổ chức và cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa với 1-10 máy bay phải có ít nhất 300 tỉ đồng vốn pháp định, thay cho 200 tỉ đồng như hiện nay. Doanh nghiệp có đường bay quốc tế khai thác 1-10 máy bay phải nâng vốn pháp định từ mức 500 tỉ lên 800 tỉ đồng. Hãng có quy mô từ 11 máy bay trở lên phải có 1.000 tỉ đồng thay mức 800 tỉ đồng.

Dự thảo đề xuất hãng hàng không phải đạt được chứng chỉ nhà khai thác (AOC) sau 12 tháng kể từ khi được cấp phép so với 24 tháng như hiện nay. Đang hoạt động mà bị thu hồi AOC vì không đảm bảo tiêu chuẩn khai thác thì phải khắc phục lỗi và đạt AOC sau 12 tháng nếu không muốn bị thu hồi giấy phép.

QT