Đây là cơ hội cho những doanh nghiệp có điều kiện mở rộng thị phần, tăng đầu tư với chi phí rẻ như phát triển, thu hút đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực… Bên cạnh đó, các vấn đề hàng tồn kho tăng, nợ xấu, lãi suất cao, doanh nghiệp thiếu vốn… sẽ được cải thiện so với năm 2012. Kinh nghiệm cho thấy sau mỗi cuộc khủng hoảng kinh tế đều có những mặt tích cực riêng.

Đây là nội dung đáng lưu ý trong hội thảo “Kinh tế Việt Nam 2013: Cơ hội và thách thức” do Thời báo Kinh Tế Việt Nam tổ chức tại TP.HCM ngày 1-3.

YT