Ngăn chặn chủ tàu cá 'làm trò' lấy tiền hỗ trợ dầu

Photo: TRÙNG KHÁNH
(PLO)- Thực hiện nâng cấp trạm giám sát hành trình tàu cá tại Chi cục Thủy sản, xây dựng mới trạm đặt tại Bộ chủ huy Bộ đội biên phòng tỉnh để giám sát hành trình tàu cá 24/24 giờ.
1 / 1
Tàu cá ngư dân neo đậu tại cảng Bến Lội, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc-Ảnh:TK
Sở đã loại hai tàu cá của ông C, ông L ra khỏi danh sách tàu cá của tỉnh đi khai thác vùng biển xa, không xét hỗ trợ chính sách theo quy định từ năm 2018. Đồng thời, xử lý vi phạm hành chính, tịch thu giấy phép khai thác thủy sản trong 6 tháng.
Sở cũng tiếp tục nghiên cứu, rà soát quy trình thực hiện chính sách khuyến khích hỗ trợ dầu cho tàu cá đi khai thác thủy sản ở vùng biển xa. Từ đó kiến nghị Bộ, ngành Trung ương sửa đổi, bổ sung những điểm chưa phù hợp nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận để thụ hưởng chính sách hỗ trợ.
Ngoài ra, thực hiện nâng cấp trạm giám sát hành trình tàu cá tại Chi cục Thủy sản, xây dựng mới trạm giám sát hành trình tàu cá (đặt tại Bộ chủ huy Bộ đội biên phòng tỉnh) để giám sát hành trình tàu cá 24/24 giờ. Đây là cơ sở ngăn chặn việc chủ tàu cá có ý định gian lận giấy xác nhận để hợp thức hóa hồ sơ xin hỗ trợ dầu.

TRÙNG KHÁNH