(PLO) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa đưa ra dự thảo Thông tư Quy định hoạt động tín dụng tiêu dùng của công ty tài chính.

Trong đó có quy định  ngân hàng thương mại nếu thực hiện cho vay tiêu dùng (cho vay trả góp, cho vay thấu chi qua thẻ tín dụng, phát hành thẻ mua hàng) phải thành lập công ty tài chính.

Theo NHNN, mục tiêu, định hướng xây dựng Thông tư là tách biệt và hạn chế rủi ro cho ngân hàng khi cho vay tiêu dùng đối với khách hàng phi tiêu chuẩn. Việc cho phép tổ chức tài chính nước ngoài, ngân hàng thương mại trong nước mua lại công ty tài chính để chuyển đổi thành công ty tài chính tín dụng tiêu dùng là giải pháp khả thi để tái cơ cấu công ty tài chính.

Mặt khác, thực tế hoạt động tín dụng tiêu dùng của ngân hàng thương mại và công ty tài chính hiện nay đan xen lẫn nhau. Hai tổ chức này đều cung cấp một số sản phẩm tín dụng tiêu dùng. Việc kết hợp hai mô hình sẽ hạn chế rủi ro, đảm bảo tính chuyên nghiệp trong việc cung cấp tín dụng tiêu dùng.

NHNN cũng cho biết, thời gian qua một số ngân hàng thương mại đã xúc tiến việc thành lập công ty tài chính hoạt động chuyên ngành trong lĩnh vực tiêu dùng (Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM đã mua lại Công ty tài chính Việt –Sài Gòn, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP bank) mua lại Công ty tài chính Than Khoáng sản) và chuyển đổi hoạt động của các công ty tài chính này tập trung vào lĩnh vực tín dụng tiêu dùng.

Với xu hướng chuyển đổi này, sắp tới sẽ có nhiều ngân hàng thương mại có nhu cầu thành lập công ty con trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng.

TRÀ PHƯƠNG