Ngân hàng SCB muốn bán cổ phần cho đối tác ngoại
(PLO) - Sáng ngày 18/4/2017, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên. SCB không chia cổ tức năm 2016 do đang trong lộ trình tái cơ cấu sau hợp nhất.

Tại đại hội, rất nhiều cổ đông đã đặt câu hỏi chất vấn Chủ tọa đoàn về việc không chia cổ tức cho cổ đông.

Lý giải về việc này, ông Đinh Văn Thành – Chủ tịch HĐQT cho biết: “SCB đang trong lộ trình tái cơ cấu sau hợp nhất, do đó việc chia cổ tức là chưa thể thực hiện. Lợi nhuận cũng như các chỉ số tài chính khác của SCB những năm vừa qua đều đạt kế hoạch. Mục tiêu hàng đầu của SCB hiện nay là dành mọi nguồn lực tập trung cho tái cơ cấu, trích lập dự phòng, xây dựng SCB phát triển ổn định, bền vững.

Do vậy lợi nhuận để chia cổ tức đối với SCB thời điểm này chưa phải là ưu tiên hàng đầu, có thể trước mắt, các cổ đông sẽ thấy có phần thiệt thòi, nhất là với những cổ đông nhỏ lẻ, nhưng về bản chất lợi ích về dài hạn sẽ tốt hơn”.

Đối với những ngân hàng thuộc diện tái cơ cấu được phép đề xuất Chính phủ chấp thuận bán cho nhà đầu tư nước ngoài trên 50% vốn. Liên quan đến vấn đề này, ông Võ Tấn Hoàng Văn - Tổng Giám đốc SCB cũng đã chia sẻ trước ĐHCĐ: “SCB đang trong quá trình thương thảo với đối tác ngoại để bán trên 50% cổ phần,  sau khi được chấp thuận về mặt nguyên tắc. SCB mong muốn tìm kiếm một đối tác ngoại là tập đoàn tài chính để vừa giúp ngân hàng trong việc nâng cao năng lực vốn, đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu, xử lý nợ xấu, vừa cùng nhau thúc đẩy chiến lược phát triển ngân hàng”. 

Kết thúc năm 2016, tổng tài sản của SCB đạt 361.682 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2015; vốn tự có đạt 22.660 tỷ đồng, tăng 36% so với 2015. Bên cạnh đó, SCB cũng tập trung phát triển nguồn nhân lực, phát mạng lưới, đầu tư công nghệ thông tin…

HĐQT cho biết mục tiêu trong năm 2017 là hoàn thành mục tiêu tái cơ cấu giai đoạn 2015 – 2017, đặc biệt là tập trung công tác xử lý, thu hồi nợ và tăng vốn điều lệ. Dự kiến trong năm 2017, sau khi được NHNN phê duyệt, SCB sẽ tăng vốn điều lệ thêm 1.705 tỷ đồng, nâng mức vốn điều lệ lên 16.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế dự kiến 171 tỷ đồng, tăng trưởng 26%.

Đại hội cổ đông thường niên SCB bầu ra Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:
 

1.      Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022:

-         Ông  Đinh Văn Thành           –   Chủ tịch HĐQT

-         Ông Henry Sun Ka Ziang      –   Phó Chủ tịch HĐQT

-         Ông Tạ Chiêu Trung              –   Phó Chủ tịch HĐQT

-         Ông Chiêm Minh Dũng          –  Thành viên  HĐQT

-         Ông Võ Tấn Hoàng Văn        –  Thành viên  HĐQT

-         Bà Nguyễn Thị Phương Loan – Thành viên HĐQT

-         Ông Nguyễn Tiến Thành        – Thành viên HĐQT độc lập

2.      Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022:

-         Bà Phạm Thu Phong              – Trưởng BKS

-         Bà Võ Thị Mười                    – Thành viên BKS chuyên trách

-         Ông Trần Chấn Nam             – Thành viên BKS chuyên trách

-         Ông Vũ Mạnh Tường            – Thành viên BKS chuyên trách

Đại hội cũng đã thông qua việc tái bổ nhiệm ông Võ Tấn Hoàng Văn giữ chức vụ Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn nhiệm kỳ 2017 – 2022.

T.Linh