Đồng thời ngân hàng này cũng bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nhung vào vị trí quyền tổng giám đốc kể từ ngày 16-10-2017.

Đúng một năm trước, ông Nhung đã nhường lại vị trí tổng giám đốc cho ông Thanh và đảm nhận vị trí trợ lý chủ tịch HĐQT của VietBank.

Ông Nguyễn Thanh Nhung là người có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Trước khi gia nhập VietBank vào năm 2014, ông Nhung là phó tổng giám đốc Eximbank.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đăng Thanh đã có 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và đã từng tham gia công tác điều hành tại Sacombank, Techcombank với chức danh phó tổng giám đốc.

Sau khi bị miễn nhiệm chức vụ tổng giám đốc, ông Nguyễn Đăng Thanh sẽ nhận nhiệm vụ mới theo sự phân công của HĐQT.