Đó là những tồn tại của ngành cơ khí Việt Nam được Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thẳng thắn nêu tại hội thảo “Tiềm năng chế tạo thiết bị phụ trợ cho công nghiệp cơ khí Việt Nam” do Bộ Công thương tổ chức ngày 14-12.

Theo Bộ Công thương, ngành cơ khí chế tạo của Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng trung bình 30%-40%/năm nhưng ước tính mỗi năm Việt Nam vẫn phải nhập khẩu 18 tỉ USD thiết bị.

Ông Ngô Văn Trụ, Vụ phó Vụ Công nghiệp nặng - Bộ Công thương, cho biết khó khăn lớn đối với ngành cơ khí là khâu thiết kế và nguồn nhân lực chất lượng cao. Mặc dù nhà nước có chính sách hỗ trợ lớn cho doanh nghiệp mua bản quyền thiết kế từ nước ngoài nhưng về lâu dài các doanh nghiệp phải tự trang bị cơ sở vật chất, nguồn lực, nếu không thì chỉ đi làm thuê cho nước ngoài mà thôi.

L.THANH