Theo ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính), doanh thu hằng năm của thị trường đặt cược tại Việt Nam là không nhỏ. Nhiều tổ chức tài chính nước ngoài khuyến cáo Việt Nam nên công khai hoạt động đặt cược để đưa hoạt động này vào vòng kiểm soát.

Những nghiên cứu của Bộ Tài chính về quy định các hoạt động đặt cược sẽ được đưa vào nội dung dự thảo nghị định về quản lý hoạt động casino ở Việt Nam sẽ trình Chính phủ để báo cáo Quốc hội trong thời gian tới.

XL