Ông Jormsup Lochaya, Giám đốc điều hành Tập đoàn Super Energy (Thái) thông báo mua lại bốn dự án điện mặt trời tại Việt Nam với tổng công suất 750 MW.
Đây là các dự án điện mặt trời nằm ở tỉnh Bình Phước, đang được EVN mua điện với giá 7,09 USD/KWh trong vòng 20 năm. Tổng số tiền bỏ ra để mua lại các dự án này là 457 triệu USD.
Theo ông Jormsup Lochaya, dù kinh tế có đang đi chậm vì dịch bệnh nhưng năng lượng điện sạch Việt Nam vẫn tiếp tục tăng trưởng. Doanh thu bốn trang trại năng lượng mặt trời được ước tính đạt 2,16 tỉ bạt Thái (tương đương gần 1.600 tỉ đồng) mỗi năm.