Hiện tại giá thanh long loại tốt ở Bình Thuận không quá 5.000 đồng/kg, còn loại thường rất khó bán. Nhiều nhà vườn đã tìm cách “neo” trái lại bằng cách giảm chong đèn điện vào ban đêm và che nắng vào ban ngày. Nhưng biện pháp này cũng chỉ giữ được trái thanh long tối đa nửa tháng rồi cũng phải thu hoạch.

Tình trạng này khiến người trồng thanh long hết sức lo lắng. Nhiều người dân cho biết: Mấy năm trước, làm thanh long nghịch vụ nông dân lời 30-40 triệu đồng/ha, còn năm nay đa số đều lỗ nặng.

H.SỸ