Giá trị thương vụ này bao gồm trang trại và đàn bò gồm 10.000 con. Theo đại diện công ty môi giới bất động sản Tanami Rural Property, ngoài chăn nuôi, trang trại này có thể được tận dụng nhằm phát triển nhiều mô hình khác nhằm tận dụng giá trị đầu tư.

Trang trại Vermelha Station từng được Tập đoàn CT Group của Việt Nam cân nhắc mua lại để trồng thanh long năm 2014 và đã lên kế hoạch phát triển một siêu trang trại trồng loại cây này với diện tích lên tới 10.000 ha, vốn đầu tư dự kiến 100 triệu USD. Tuy nhiên, đến đầu năm 2016 thì thỏa thuận này bị hủy bỏ.

ABC cho biết vùng lãnh thổ phía Bắc nước Úc đã có rất nhiều nông dân đến từ Việt Nam làm ăn tốt nhưng chủ yếu trong lĩnh vực trồng rau quả.