Người Việt tăng chi tiền mua sữa ngoại
(PLO)- New Zealand vẫn là quốc gia cung cấp sữa nhiều nhất cho Việt Nam
Theo Tổng cục Hải quan, tháng 2-2019, kim ngạch nhập khẩu ngành hàng này đã vươn lên mạnh mẽ, đạt 90 triệu USD, tăng đến gần 65% so với tháng 2-2018 và góp phần nâng kim ngạch nhập khẩu sữa và sản phẩm từ sữa hai tháng đầu năm lên mức tăng trưởng 21%.
Xét về thị trường nhập khẩu, New Zealand vẫn là quốc gia cung cấp sữa nhiều nhất cho Việt Nam với kim ngạch hơn 15 triệu USD trong tháng 1-2019. Singapore và Thái Lan là hai thị trường đứng thứ hai và thứ ba về cung cấp sữa và sản phẩm từ sữa cho Việt Nam, với kim ngạch lần lượt là 8,5 tiệu USD và 4,8 triệu USD.
Nhập khẩu sữa từ Úc lại có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Cụ thể, Việt Nam đã nhập khẩu 4,3 triệu USD sữa và sản phẩm từ sữa từ Úc, tăng 126% so với tháng 1-2018. Hay nhập khẩu ngành hàng này từ Tây Ban Nha và Hàn Quốc cũng tăng lần lượt 206% và 104%.
MINH LONG