(PL)- Đó là đánh giá của Bộ Tài chính tại Hội nghị cấp cao Nhóm đối tác tài chính công với chủ đề: “Kế hoạch hoạt động Nhóm đối tác tài chính công và sửa đổi Luật Ngân sách nhà nước (NSNN)”. Hội nghị do Bộ Tài chính và Ngân hàng Thế giới tổ chức ngày 20-8.

 

Theo Bộ Tài chính, hiện nay nguồn thu từ dầu thô và từ hoạt động xuất nhập khẩu vẫn chiếm tỉ trọng lớn trong tổng thu NSNN. Do đó thu NSNN phụ thuộc nhiều vào thị trường và giá cả quốc tế. Ngoài ra, hiệu quả sử dụng NSNN cũng chưa cao, nhất là trong lĩnh vực chi đầu tư phát triển.

Về cơ chế quản lý NSNN, Bộ Tài chính cho biết quy định về phạm vi ngân sách chưa rõ ràng, việc quản lý các khoản phí, lệ phí chưa thống nhất. Bên cạnh đó, quy định về bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới còn chưa hợp lý, gây khó khăn cho các địa phương có số bổ sung cân đối lớn…

Bộ này cũng cho rằng Luật NSNN hiện hành quy định tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, đối với các khoản thu phí, lệ phí… thì việc triển khai cơ chế quản lý, hạch toán, quyết toán ngân sách trên thực tế còn nhiều bất cập.

TRÀ PHƯƠNG