(PL)- Bộ Tài chính ngày 2-11 công bố tình hình ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 10 và 10 tháng năm 2015.

 

Theo đó, tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 10 ước đạt 95.600 tỉ đồng đồng; lũy kế thu 10 tháng đạt 777.000 tỉ đồng, bằng 85,3% dự toán, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2014.

Tuy nhiên, thu từ dầu thô tiếp tục giảm mạnh. Cụ thể, tháng 10 ước đạt 4.200 tỉ đồng; lũy kế thu 10 tháng đạt 55.500 tỉ đồng, bằng 59,7% dự toán, giảm 37,7% so với cùng kỳ năm 2014.

TRÀ PHƯƠNG