GS Võ Tòng Xuân, chuyên gia lĩnh vực nông nghiệp, cho biết nếu như năm 2001 vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào nông nghiệp chiếm 8% tổng vốn FDI cả nước thì đến nay con số này chỉ còn 1%.

Năm 2014, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp nước ta đạt hơn 3%. Tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành nông nghiệp trong năm qua đạt 31 tỉ USD. Song có một thực tế là trong những năm gần đây nguồn vốn được rót cho nông nghiệp không những ít mà phân bố cũng không đều: Tập trung nhiều vào một số ngành chăn nuôi, chế biến thức ăn, trồng rừng, chế biến lâm sản. Vốn đầu tư cho các ngành chế biến nông sản, thủy sản rất ít.

Trong khi nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam tăng trưởng đều suốt hơn 20 năm qua, chủ yếu là các lĩnh vực công nghiệp-xây dựng, dịch vụ du lịch, công nghệ cao... thì tỉ trọng vốn FDI vào lĩnh vực nông nghiệp lại giảm dần.

Theo GS Xuân, nguyên nhân chính được xác định là do các nhà đầu tư e ngại lĩnh vực nông nghiệp có tính rủi ro cao vì thiên tai, dịch bệnh, lợi nhuận thấp, thu hồi vốn chậm. Ngoài ra, tình trạng sản xuất quy mô nhỏ, ruộng đất manh mún, công tác xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nông nghiệp thiếu bài bản, thiếu chiến lược rõ ràng… cũng là những rào cản đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

QUANG HUY