Hiện nay, Nhà máy lọc dầu Dung Quất nhập được 21 chuyến với gần 1.700.000 tấn dầu thô và sản xuất trên 1.144.000 tấn sản phẩm khí hóa lỏng, propylen, xăng và một số sản phẩm khác.

Trong 10 tháng của năm nay, nhà máy đóng góp vào ngân sách nhà nước hơn 1,4 tỉ đồng và dự kiến hai tháng cuối năm góp thêm khoảng 800 tỉ đồng.

Khi nhà máy đi vào vận hành ổn định, giá trị sản lượng công nghiệp hằng năm đạt từ 60.000 đến 80.000 tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 9.000 tỉ đồng, tạo động lực thúc đẩy tỉnh Quảng Ngãi và vùng duyên hải miền Trung phát triển. Dự kiến Nhà máy lọc dầu Dung Quất nhận bàn giao chính thức vào đầu năm 2010.

BC