Theo đó, với dự án nhà ở thương mại đã hoàn thành có căn hộ tồn kho, nếu chủ đầu tư xin phép sẽ cho chuyển sang nhà ở xã hội với mức giá bán không quá 12 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT) cho căn hộ dưới 70 m2. Phần diện tích còn lại, giá bán được cộng thêm tiền sử dụng đất.

Theo phương án này, Nhà nước không sử dụng ngân sách để mua lại quỹ nhà. Chủ đầu tư trực tiếp bán cho đối tượng được mua nhà ở xã hội theo danh sách được hội đồng có thẩm quyền xét duyệt.

Theo báo cáo của Sở, trong số 14.490 căn hộ tồn kho ở TP.HCM, có 2.300 căn đã hoàn thành.

B.NHƠN