Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt (LienVietPostBank) cho biết cuối tháng 5 vừa qua ông Dương Công Minh đã gửi đơn xin từ nhiệm chức danh chủ tịch hội đồng quản trị (HĐQT) của ngân hàng này.

Với tư cách là cổ đông lớn của LienVietPostBank, Công ty Cổ phần Him Lam đã gửi đơn đề nghị bổ sung vào chương trình họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 - 2017 của LienVietPostBank với nội dung: Miễn nhiệm chức danh chủ tịch/thành viên HĐQT đối với ông Dương Công Minh.

Theo đó, HĐQT LienVietPostBank đã chính thức đưa nội dung miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 đối với ông Dương Công Minh vào tờ trình đại hội đông bất thường.

Trong cuộc họp ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2017 diễn ra chiều nay, LienVietPostBank trình cổ đông bầu bổ sung thành viên HĐQT, đồng thời sửa đổi điều lệ ngân hàng.

Cụ thể, ngân hàng sẽ bầu bổ sung ông Nguyễn Đức Hưởng làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 của ngân hàng.

Tuy thời gian qua ông Hưởng rời vị trí phó chủ tịch thường trực HĐQT LienVietPostBank nhưng được biết ông Hưởng vẫn mua vào một lượng lớn cổ phiếu LVB để trở thành cổ đông lớn của ngân hàng này.

Hiện ông Hưởng đang sở hữu hơn 22 triệu cổ phiếu LVB của LienVietPostBank, chiếm tỉ lệ 3,37%.