Với sự hỗ trợ của HĐQT mới, ông Võ Thanh Liêm - Quyền Tổng Giám đốc cùng với Ban điều hành sẽ là những người kế thừa giá trị cũ và phát huy chuẩn mực mới, tiếp tục xây dựng Cotecons thành một “đế chế” hùng mạnh trong ngành xây dựng.

Nhân sự mới cấp cao tại Coteccons - ảnh 1Ông Võ Thanh Liêm, Quyền Tổng Giám đốc mới của Conteccons

Ông Võ Thanh Liêm bắt đầu làm việc với Coteccons từ năm 2002 và giữ chức vụ Phó TGĐ từ năm 2017. Ông có nhiều kinh nghiệm trong quản lý điều hành và chịu trách nhiệm chính tại Coteccons ở các lĩnh vực quan trọng: điều hành khối xây lắp, xúc tiến, mở rộng quan hệ với các với các chủ đầu tư lớn trong và ngoài nước. Ông là một trong những lãnh đạo chủ chốt góp phần dẫn dắt Coteccons vượt qua những cột mốc quan trọng để trở thành nhà thầu dẫn dầu tại Việt Nam.

Việc lựa chọn ông Liêm vào vị trí Quyền TGĐ cũng như bổ nhiệm một số nhân sự, chuyên gia từ cả nguồn lực mới và hiện hữu tại Coteccons cho thấy cam kết của HĐQT và cổ đông đối với việc duy trì di sản và bản sắc của công ty đồng thời cam kết thực hiện đổi mới với tư duy mở rộng, hướng tới những thay đổi tích cực.