Thông tin này được bà Nguyễn Thị Tuệ Anh, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, cho biết tại hội thảo Chiến lược công nghiệp và phát triển cụm liên kết ngành (Hà Nội, ngày 28-3).

Theo bà Tuệ Anh, phía Nhật ưu tiên chọn đầu tư phát triển thành những ngành chiến lược, có năng lực cạnh tranh và sức lan tỏa đối với các ngành công nghiệp khác, thúc đẩy sự tăng trưởng năng suất của cả ngành công nghiệp. Đây cũng là những ngành nằm trong Dự thảo chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam thời gian tới.

“Từ năm 2013, Việt Nam và Nhật sẽ cùng xây dựng hệ thống kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch trên. Hiện hai bên đang nghiên cứu thành lập hai khu công nghiệp nhằm thu hút đầu tư Nhật tại hai miền Bắc, Nam” - bà nói thêm.

T.HẰNG