Theo Cục Đầu tư nước ngoài, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong ba tháng đầu năm 2020 có 27 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam gần 23 triệu USD; có sáu lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm 26,4 triệu USD.
Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) đạt hơn 49 triệu USD. Trong đó các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư nhiều nhất là lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt gần 15 triệu USD, chiếm 30% tổng vốn đầu tư. Hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ là lựa chọn thứ hai với 12 triệu USD, chiếm 24%.

Nhiều DN Việt bất ngờ tăng đầu tư lĩnh vực ăn uống tại Mỹ - ảnh 1
Nhiều doanh nghiệp Việt Nam gia tăng đầu tư sang Mỹ trong ba tháng đầu năm 2020. (Trong hình: Một quán ăn của người Việt tại Mỹ. Hình: Internet)

Ngoài ra, các nhà đầu tư Việt Nam còn đầu tư ở các nước về lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 9 triệu USD, chiếm 18%; bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác đạt hơn 5 triệu USD, chiếm 11%; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 5 triệu USD, chiếm 10%.
Trong số các quốc gia mà doanh nghiệp Việt Nam bỏ vốn đầu tư, Mỹ là nước dẫn đầu với 20 triệu USD, chiếm 41%; Singapore 13 triệu USD, chiếm 26%; Campuchia 9,5 triệu USD, chiếm 19%; Cuba 5 triệu USD, chiếm 10%.