Tương tự, ngày 3-12, HOSE cũng thông báo hủy đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Tiền Giang. Lý do là ngày 2-12 hết hạn đăng ký mà không có nhà đầu tư nào nộp tiền cọc mua cổ phần.

Trước đó, trong tháng 11 HOSE cũng thông báo hủy tổ chức đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Xây lắp và địa ốc Vũng Tàu. Lý do hủy vì không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá do chỉ có một nhà đầu tư đăng ký.

BÙI NHƠN