(PL)- Khối lượng gạo xuất khẩu tháng 8 vừa qua ước đạt 505.000 tấn với giá trị 228 triệu USD, theo Bộ NN&PTNT.

 

Như vậy khối lượng xuất khẩu gạo tám tháng đầu năm nay ước đạt 4,1 triệu tấn với giá trị hơn 1,7 tỉ USD, giảm 9% về khối lượng và giảm 13% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam trong bảy tháng qua với 35% thị phần nhưng xuất khẩu gạo sang thị trường này có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm trước (giảm 7% về khối lượng và giảm 12,5% về giá trị).

Các thị trường khác cũng giảm đột biến so với cùng kỳ năm 2014 là Philippines (giảm 34% về khối lượng và giảm 39% về giá trị), Singapore (giảm 40% về khối lượng và giảm 37% về giá trị), Hong Kong (giảm 28% về khối lượng và giảm 34% về giá trị).

Tuy nhiên, thị trường Malaysia có sự tăng trưởng đột biến trong bảy tháng đầu năm: Tăng 96% về khối lượng và tăng 74% về giá trị, vươn lên vị trí thứ ba về thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam, chiếm gần 9% thị phần.

MINH LONG