Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, bày tỏ sự “sốt ruột” của mình tại Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp về đề cương xây dựng nghị định thay thế Nghị định 27/2007 về giao dịch điện tử trong lĩnh vực tài chính sáng nay 6-9.

Theo ông Tuấn, Việt Nam đang bị đánh giá thấp nhất trong nhiều nhóm yếu tố hình thành nên một quốc gia số, đặc biệt là nhóm chỉ số về chính sách và thuế, dù yếu tố nhân lực và thị trường được đánh giá khá cao.

“Ảnh hưởng của các tập đoàn như Google, Facebook, Apple, Microsoft thậm chí còn lớn hơn ảnh hưởng lẫn nhau của các quốc gia. Đan Mạch đã cử đại sứ của mình đến Silicon Valley vì đánh giá các tập đoàn công nghệ thông tin nói trên có vai trò và ảnh hưởng còn quan trọng hơn nhiều quốc gia khác”, ông Tuấn thông tin.

Đánh giá về áp dụng công nghệ thông tin (CNTT) hiện nay, ông Tuấn nói ngành tài chính là ngành đi đầu. “Áp dụng CNTT dù có tiền cũng không làm được nếu người đứng đầu không thay đổi tư duy quản lý”, ông Tuấn nhận định.

'Nhìn các nước mà sốt ruột!' - ảnh 1

Hội thảo thu hút nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, CNTT. Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó cục trưởng Cục CNTT và Thống kê, Bộ Tài chính, nói: “Chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến doanh nghiệp để soạn thảo một nghị định có sức sống, tạo thuận lợi cho DN làm ăn”.

Theo ông Hùng, trong bối cảnh ứng dụng CNTT ảnh hưởng sâu rộng vào đời sống, cách mạng 4.0 được nói đến nhiều nhưng CNTT hiện diện trong đời sống thế nào để minh bạch nhất, công khai nhất mới là điều quan trọng.

Về dự thảo nghị định thay thế Nghị định 27, ông Hùng cho hay: Mục tiêu của nghị định này là hỗ trợ, giảm chi phí cho doanh nghiệp khi làm việc với các cơ quan nhà nước, chống nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân.

Một cách ngắn gọn về dự thảo nghị định, ông Tuấn nói: “Nghị định ngắn, ít điều nhưng lại có thay đổi căn bản về tư duy quản lý, tạo ra chuyển động cần thiết”.

Đại diện Cục CNTT khi trình bày dự thảo nghị định cho biết: Cơ quan này đã phải “chiến đấu” với nhiều cơ quan nhà nước khác để xây dựng những quy định phù hợp với xu hướng quản lý số hiện đại, thay đổi không ngừng, mặc dù trong số 9 bộ được hỏi ý kiến cũng mới chỉ có 5 bộ trả lời.

Đánh giá tác động của Bộ Tài chính về dự thảo nghị định cũng nêu rõ mục tiêu: Nghị định nhằm khắc phục các hạn chế của Nghị định 27, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc triển khai giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính, góp phần thực hiện các mục tiêu của Đảng và Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; giảm gánh nặng chi phí đối với doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa; cải thiện môi trường kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hội nhập quốc tế.