Tuần qua, NHNN phát hành tín phiếu kỳ hạn 14 ngày và 28 ngày với tổng giá trị lần lượt đạt 15.299 tỉ đồng và 45.700 tỉ đồng. Trong khi đó, lượng tín phiếu đáo hạn là 16.740 tỉ đồng. Như vậy, NHNN đã hút ròng 44.259 tỉ đồng từ thị trường qua kênh này.

Mức lãi suất của tín phiếu kỳ hạn 14 ngày trong tuần dao động 1,5%-1,6%/năm, gần chạm mức cao nhất trong năm. Trong khi đó, lượng tín phiếu kỳ hạn 28 ngày cũng được phát hành nhiều hơn hẳn trong tuần qua (gấp hơn 3,54 lần so với tuần trước đó).

Theo Công ty Chứng khoản Bảo Việt (BVSC), việc NHNN tập trung phát hành tín phiếu tại kỳ hạn dài chủ yếu nhằm mục đích giãn thời gian đáo hạn của tín phiếu vào dịp cuối năm, giúp củng cố thanh khoản cho hệ thống trong giai đoạn cao điểm.

Về hoạt động liên ngân hàng, lãi suất liên ngân hàng tuần qua giảm ở kỳ hạn qua đêm và một tuần, tuy nhiên lại tăng nhẹ ở kỳ hạn hai tuần. Cụ thể, lãi suất trung bình kỳ hạn qua đêm giảm 0,16%, về mức 1,59%/năm; kỳ hạn một tuần giảm 0,15%, về mức 1,69%/năm. Trong khi đó, lãi suất trung bình kỳ hạn hai tuần tăng 0,01%, lên mức 2,08%/năm.

Theo BVSC, tuần qua NHNN đã hút ròng một lượng vốn lớn qua kênh tín phiếu và lãi suất liên ngân hàng đã giảm nhẹ trở lại, tuy nhiên nhu cầu tín dụng lớn vào thời điểm cuối năm, nhiều khả năng sẽ vẫn khiến tình trạng dư thừa thanh khoản giảm xuống.