Australia đã sản xuất được hơn 112 tấn vàng trong nửa đầu năm 2009. Số lượng trên có thể đem ra so sánh với con số gần tương đương 147 tấn của Trung Quốc, 105 tấn của Mỹ và 103 tấn của Nam Phi trong cùng thời điểm.

Trước đây, Nam Phi từng đứng đầu thế giới về sản xuất kim loại quý, tuy nhiên giờ đây quốc gia này đã bị tụt xuống bốn bậc.

Theo báo TN&MT