Hiện mức nợ công toàn cầu đạt hơn 50.165 tỉ USD so với 47.468 tỉ USD năm 2012 và 44.340 tỉ USD năm 2011.

Trên bản đồ tương quan về tổng mức nợ công của The Economist, Bắc Mỹ, châu Âu, Úc, Trung Quốc và Ấn Độ là những quốc gia và khu vực dẫn đầu thế giới về mức nợ công (màu đỏ đậm). Các quốc gia châu Phi ít vay nợ hơn cả (màu xanh đậm).

Việt Nam được tô màu cam nhạt. Theo The Economist, tổng mức nợ công của Việt Nam hiện hơn 71,749 tỉ USD, tương đương 49,4% tổng thu nhập nội địa (GDP), tức bình quân mỗi người dân gánh số nợ công hơn 800 USD.

Trước đó, theo đánh giá của Bộ Tài chính thì mức nợ công Việt Nam vẫn trong ngưỡng an toàn (trần khống chế trong giai đoạn từ 2011 đến 2020 không quá 65% GDP).

MAI PHƯƠNG tổng hợp