Nóng: Bộ Công Thương công bố hạn ngạch xuất 400.000 tấn gạo
(PLO)- Thương nhân đăng ký tờ khai hải quan trước sẽ được trừ vào hạn ngạch xuất khẩu trước. Số lượng trên tờ khai hải quan đã đăng ký sẽ được trừ lùi vào số lượng được xuất khẩu trong tháng 4.

Sau khi Văn phòng Chính phủ có văn bản thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc đồng ý với phương án xuất khẩu gạo của Bộ Công Thương, Bộ Công Thương cũng công bố hạn ngạch xuất khẩu gạo trong tháng 4-2020.

Theo đó, thương nhân đăng ký tờ khai hải quan trước sẽ được trừ vào hạn ngạch xuất khẩu trước. Số lượng trên tờ khai hải quan đã đăng ký sẽ được trừ lùi vào số lượng được xuất khẩu trong tháng 4.

Trường hợp tờ khai hải quan không còn giá trị làm thủ tục hoặc số lượng thực xuất ít hơn số lượng đã khai hải quan thì số dư sẽ được cộng trở lại số lượng được phép xuất khẩu trong tháng 4.

Nóng: Bộ Công Thương công bố hạn ngạch xuất 400.000 tấn gạo - ảnh 1
Trong tháng 4-2020, Việt Nam sẽ xuất khẩu 400.000 tấn gạo. Ảnh minh họa: GIA TUỆ

Theo Bộ Công Thương, tờ khai hải quan có giá trị làm thủ tục hải quan cho tới khi tổng số lượng đăng ký xuất khẩu của các tờ khai chạm mốc 400.000 tấn, tờ khai hải quan nào có số lượng vượt quá mốc này sẽ không có giá trị làm thủ tục hải quan.

Trường hợp tờ khai không còn giá trị làm thủ tục hoặc số lượng thực xuất ít hơn số lượng đã khai hải quan thì số dư sẽ được cộng trở lại số lượng được phép xuất khẩu trong tháng 4.

Bộ Công Thương cho biết chỉ cho phép xuất khẩu gạo qua cửa khẩu quốc tế. 

Quyết định này không áp dụng cho xuất khẩu cung ứng cho tàu biển xuất cảnh để phục vụ cho sinh hoạt của thủy thủ trên tàu. Không áp dụng xuất nhập khẩu tại chỗ hoặc xuất khẩu cho doanh nghiệp chế xuất phục vụ cho sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên trong doanh nghiệp chế xuất. 

Quyết định có hiệu lực từ 0 giờ ngày 11-4-2020.

Theo phương án xuất khẩu gạo mà Bộ Công Thương đề xuất gửi Thủ tướng Chính phủ vào ngày 6-4, sau khi đã tính toán kỹ để đảm bảo an ninh lương thực thì có thể tiếp tục xuất khẩu gạo theo từng tháng, trước mắt là tháng 4 và tháng 5-2020. 

Lượng gạo được phép xuất khẩu trong tháng 4 và tháng 5 sẽ vào khoảng 800.000 tấn. Lượng được phép xuất khẩu này giảm 40% so với lượng xuất khẩu tháng 4 và tháng 5-2019; giảm 35,7% so với cùng kỳ giai đoạn năm 2018 và giảm 21,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Căn cứ vào lượng gạo 800.000 tấn này, Bộ Công Thương cho rằng trước mắt tháng 4 cho phép xuất khẩu 400.000 tấn gạo. Tuy nhiên, vào tuần cuối cùng của tháng 4, căn cứ diễn biến dịch bệnh và báo cáo của các bộ, ngành, Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét, quyết định phương hướng điều hành xuất khẩu gạo cho tháng 5.

AN HIỀN